Försäkringar

Sponsrade länkar

I samband med att du tecknar en försäkring är försäkringsbolaget skyldigt att upplysa dig om villkor och kostnad för försäkringspremien. Du som kund bör noga ta del av försäkringsgivarens underlag när du jämför olika försäkringar online.

Sponsrade länkar

Försäkringar tecknas mellan två parter; försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) bestämmer kostnaden – eller premien – för försäkringstagaren. Detta efter att ha gjort en s.k. riskbedömning. Generellt gäller att försäkringspremien minskar ju högre självrisk försäkringstagaren är beredd att acceptera. En billig försäkring har således en högre självrisk än en dyr.

Du som är försäkringstagare – jämför olika försäkringar online

Försäkringar delas in i två huvudkategorier; dels i livförsäkringar, dels i sakförsäkringar. Livförsäkringar inrymmer sjukförsäkringar, efterlevnadsskydd, pensionsförsäkringar mm. En sakförsäkring skyddar däremot försäkringstagarens egendom, t.ex. vid stöld eller skada. Försäkringar på bilar mopeder, hemelektronik, bostäder och lösöre såsom möbler och mattor utgör exempel på sakförsäkringar. Försäkringar som täcker inventarier ingår vanligtvis – men långt ifrån alltid – i hemförsäkringen.

Du som står i begrepp att teckna olika former av försäkringar bör noga jämföra olika försäkringar online – och deras priser och villkor i övrigt. Försäkringsbolagen erbjuder i normalfallet möjlighet att räkna ut försäkringspremie direkt på nätet. Passa därför på att hämta prisuppgifter från alla bolag som erbjuder motsvarande uträkningsfunktion – och kontakta övriga bolag via telefon. Tänk vidare på att jämföra försäkringar rättvist; det är viktigt att de försäkringar som jämförs har samma självrisk och skydd. I annat fall blir jämförelsen haltande.

Sponsrade länkar