Skoterförsäkring

Sponsrade länkar

Teckna en skoterförsäkring hos något av de större försäkringsbolagen. I regel är det billigare att teckna försäkringen på en 16-åring med förarbevis än på en 50-åring med bilkörkort.

Sponsrade länkar

En skoterförsäkring kan – liksom övriga fordonsförsäkringar – tecknas i from av trafikförsäkring samt halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringar för snöskotrar är obligatoriska och ersätter skador på den eller de personer som färdas på skotern. Halvförsäkringar ersätter dessutom stöld, brand, rättsskydd, glas och ibland även kris (t.ex. bogsering vid akut bensinstopp). Helförsäkringen täcker dessutom vagnskada.

Skoterförsäkringar – tips

Som skoterägare kan det vara bra att beakta följande i samband med att du väljer skoterförsäkring:

Tänk också på att priset för en helårsförsäkring är lägre i områden med lite snö (t.ex. Dalarna och Värmland) än i områden med kallare klimat (t.ex. Lappland och Norrbotten).

Sponsrade länkar