Hemförsäkringar

Sponsrade länkar

En hemförsäkring omfattar i normalfallet olika typer av skydd beroende på vilken bostadstyp den är utarbetad för. Majoriteten av de hemförsäkringar som erbjuds på marknaden inbegriper även någon form av reseskydd.

Sponsrade länkar

Hemförsäkringar är i vanliga fall särskilt utarbetade efter den bostadstyp som försäkringen avser täcka. Skillnaden mellan t.ex. en villaförsäkring och en hyresrättsförsäkring är i första hand att egendomsskyddet är lägre hos den sistnämnda, vilket också påverkar premien positivt. En hyresrättsförsäkring omfattar t.ex. bara skador på lösöre, golv, köks- och badrumsinredning mm. Skador på bärande väggar och tak – det vill säga utrymmen som hyresvärden traditionellt sett ansvarar för – täcks av en separat försäkring som hyresvärden själv fått teckna. Den som bor i hyresrätt har med andra ord betydligt lägre försäkringspremie än den som tecknat en villaförsäkring.

Jämför hemförsäkringar med samma skydd

I jakten på billig hemförsäkring är det viktigt att jämföra försäkringar som täcker samma egendomsskydd. Granska även vilka extraförsäkringar som ingår i dealen; i de fall många personer är folkbokförda på samma adress kan det vara fördelaktigt att välja en hemförsäkring med reseskydd. Detta alternativ är i vanliga fall mer fördelaktigt än att varje familjemedlem tecknar en separat reseförsäkring.

Skräddarsy din hemförsäkring

I valet av hemförsäkring bör du noga granska vilka skyddstyper försäkringarna omfattar. Acceptera inte ett försäkringspaket rakt av – utan välj om möjligt ett försäkringsskydd som skräddarsytts utifrån dina behov. Den som bor på femte våningen i ett flerbostadshus har kanske inte samma behov av överfallsskydd i hemmet som den som bor i en villa i förortsmiljö. Anledningen till att skräddarsydda försäkringspaket är att föredra är kort och gott att du betalar för det skydd du själv anser dig behöva – inte ett dugg mer.

Sponsrade länkar