Hemförsäkringar

En hemförsäkring omfattar i normalfallet olika typer av skydd beroende på vilken bostadstyp den är utarbetad för. Majoriteten av de hemförsäkringar som erbjuds på marknaden inbegriper även någon form av reseskydd.

Hemförsäkringar är i vanliga fall särskilt utarbetade efter den bostadstyp som försäkringen avser täcka. Skillnaden mellan t.ex. en villaförsäkring och en hyresrättsförsäkring är i första hand att egendomsskyddet är lägre hos den sistnämnda, vilket också påverkar premien positivt. En hyresrättsförsäkring omfattar t.ex. bara skador på lösöre, golv, köks- och badrumsinredning mm. Skador på bärande väggar och tak – det vill säga utrymmen som hyresvärden traditionellt sett ansvarar för – täcks av en separat försäkring som hyresvärden själv fått teckna. Den som bor i hyresrätt har med andra ord betydligt lägre försäkringspremie än den som tecknat en villaförsäkring.

Jämför hemförsäkringar med samma skydd

I jakten på billig hemförsäkring är det viktigt att jämföra försäkringar som täcker samma egendomsskydd. Granska även vilka extraförsäkringar som ingår i dealen; i de fall många personer är folkbokförda på samma adress kan det vara fördelaktigt att välja en hemförsäkring med reseskydd. Detta alternativ är i vanliga fall mer fördelaktigt än att varje familjemedlem tecknar en separat reseförsäkring.

Skräddarsy din hemförsäkring

I valet av hemförsäkring bör du noga granska vilka skyddstyper försäkringarna omfattar. Acceptera inte ett försäkringspaket rakt av – utan välj om möjligt ett försäkringsskydd som skräddarsytts utifrån dina behov. Den som bor på femte våningen i ett flerbostadshus har kanske inte samma behov av överfallsskydd i hemmet som den som bor i en villa i förortsmiljö. Anledningen till att skräddarsydda försäkringspaket är att föredra är kort och gott att du betalar för det skydd du själv anser dig behöva – inte ett dugg mer.