Villaförsäkringar

Sponsrade länkar

En villaförsäkring är en heltäckande hemförsäkring som – förutom lösöresskydd – även omfattar skador på fastigheten, t.ex. ifall villan totalförstörs till följd av brand.

Sponsrade länkar

En villaförsäkring innehåller såväl lösöresskydd som ett heltäckande fastighetsskydd som omfattar villans alla delar – alltifrån tak till väggar, fasad och puts. Räkna därför med att självrisken för en villaförsäkring är väsentligt högre än för motsvarande lägenhetsförsäkring. Eftersom en villa omfattar många känsliga komponenter – alltifrån brunnar till vattenledningar, värmesystem och inte minst dyrbara fruktträd – är det extra viktigt att lusläsa försäkringsavtalet. Detta för att få en uppfattning om vilka skador försäkringen omfattar och vilka undantag som finns inbakade i försäkringsavtalet. Täcker t.ex. en villaförsäkring en dator som gått sönder till följd av blixtnedslag?

Villaförsäkringar och tilläggsskydd

Den som tecknar en villahemförsäkring bör sträva mot ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt. Samtidigt bör du i möjligaste mån rikta in dig mot billiga villaförsäkringar. Villaförsäkringen bör t.ex. täcka stölder av egendom på tomten och – inte minst – omfatta alla eventuella tillbyggnader, uthus och maskiner som ingår i fastigheten. En villaförsäkring bör ge ersättning om en cykel eller gränsklippare som förvaras på tomten utsätts för stöld. Du som förvarar mycket av ditt lösöre lättillgängligt i olika förråd och uthus – se till att ha en förmånlig självrisk som gör det lönsamt att låta försäkringsbolaget ersätta denna typ av skador.

Undvik att vara överförsäkrad

Samtidigt som det är viktigt att en villaförsäkring i möjligaste mån är komplett, kan det mycket väl hända att någon av tilläggsförsäkringarna hos din befintliga villaförsäkring överlappar ditt övriga försäkringsskydd. Se därför till att gå igenom ditt försäkringsskydd extra noga innan du tecknar villaförsäkring. Detta med anledning av att villaförsäkringspremien kan reduceras kraftigt ifall onödiga tilläggsskydd tas bort.

Sponsrade länkar