Fritidshusförsäkringar

Sponsrade länkar

En fritidshusförsäkring kan tecknas av alla som äger eller hyr ett fritidshus eller en sommarstuga. Försäkringspremien är betydligt lägre för fritidshus än för helårsbostäder.

Sponsrade länkar

En fritidshusförsäkring täcker såväl egendomsskydd som ansvarsskydd och rättsskydd. Det innebär att du som försäkringstagare kan kvittera ut ersättning om något skulle hända ditt fritidshus, eller de inventarier som du förvarar där. Tänk dock på att egendomsskyddet vanligen inte täcker förlust av kontanter och andra värdesaker som förvaras i fritidsbostaden. Fritidshusförsäkringen täcker även ansvarsskydd och rättsskydd vid tvister.

Skadedjursskydd ingår inte i försäkringen

Trots att det är vanligt med skadedjur i fritidshus hör det till ovanligheterna att försäkringsbolagen erbjuder skadedjursskydd i hemförsäkringen. Det vanliga är istället att Anticimex ansvarar för skadedjursskyddet – försäkringsbolagen ersätter däremot skador som uppkommit till följd av skadedjurens härjningar, däribland råtthål och malangrepp i hemtextilier.

Premiens storlek avgörs av husets läge

Eftersom fritidshuset inte är tänkt att fungera som helårsbostad gör försäkringsbolagen i regel bedömningen att stöldrisken är större för fritidshus än för helårsbostäder. Av denna anledning baserar sig försäkringspremien för fritidshus i mångt och mycket på fritidshusets läge – och till saken hör att ett lugnt och fridfullt läge ofta är förbundet med en hög stöldrisk. Försäkringsbolagen kan tillämpa olika bedömningsgrunder för vilka områden som anses vara säkra och vice versa. Därför är det extra viktigt att begära in offerter på fritidshusförsäkringar från många olika försäkringsbolag.

Sponsrade länkar