Inkomstförsäkringar

Sponsrade länkar

En inkomstförsäkring innebär att den som tjänar mer än lönetaket på 18700 kronor får behålla 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Arbetslösa som saknar inkomstförsäkring får i annat fall 80 procent av 18700 kronor i a-kassa.

Sponsrade länkar

Den som tecknat en inkomstförsäkring via sitt fackförbund har rätt till 80 procent av lönen vid en eventuell arbetslöshet. I annat fall har man som arbetslös endast rätt till 80 procent av inkomsttaket på 18700 kronor – oavsett vilken inkomst man tidigare haft.

Fackförbunden erbjuder alltid inkomstförsäkringar

Möjligheten att försäkra sin inkomst har funnits i ett par årtionden. Inkomstförsäkringar erbjuds idag av fackföreningar eller – i sällsynta fall – av arbetslöshetskassorna. Tänk dock på att en del fackföreningar erbjuder en inkomstförsäkring inkluderad i medlemsavgiften, medan inkomstförsäkringen är ett tillägg hos andra fackförbund. Fackföreningar som riktar sig till höginkomsttagare brukar i regel erbjuda alla medlemmar en inkomstförsäkring.

Kvalifikationstid på inkomstförsäkringen

Tänk på att inkomstförsäkringen har en kvalifikationstid på ett eller två år – detta innebär i klartext att inkomstförsäkringen endast gäller om den tecknats ett eller två år innan arbetslösheten. Många blir varse om att de saknar inkomstförsäkring när de varslas från sina jobb – då brukar det emellertid redan vara för sent att teckna försäkringen. Tänk dock på att tecknandet av inkomstförsäkring är förbundet med vissa villkor – hit hör t.ex. att man bör ha en tillsvidareanställning, vara permanent bosatt i Sverige och uppfylla kravet om karenstid.

Sponsrade länkar