Mopedförsäkring

Sponsrade länkar

Se till att välja en mopedförsäkring med låg självrisk. I annat fall kan det vara olönsamt att reparera mindre skador via försäkringsbolaget.

Sponsrade länkar

Liksom övriga fordon måste en moped – även oregistrerade mopeder – ha en trafikförsäkring som täcker skador på egendom och personskador. Du som har en äldre moped kan vanligtvis nöja dig med en billig mopedförsäkring av typen trafikförsäkring. Du som har en dyrare moped bör däremot överväga någon av följande mopedförsäkringar:

Du som har en EU-moped bör se till att försäkringsbolaget även ersätter skador på glas. Tänk också på att billiga mopedförsäkringar kan ha höga självrisker, som gör att mindre reparationer och skador blir olönsamma att reparera via försäkringsbolaget. Billiga mopedförsäkringar bör således ha låg (helst obefintlig) självrisk.

Sponsrade länkar