Gravidförsäkringar

Sponsrade länkar

Gravidförsäkringens främsta förtjänst är att den erbjuder ett försäkringsskydd för både mamman och barnet under själva graviditeten. Efter nedkomsten gäller gravidförsäkringen med ett begränsat skydd tills barnet uppnått en viss ålder.

Sponsrade länkar

Gravidförsäkringar är egentligen en form av olycksfallsförsäkring, som tecknas för att täcka skador på barnet som kan uppstå under graviditeten eller till följd av för tidig födsel. Så fort barnet fötts finns det all anledning att teckna en barnförsäkring; detta med anledning av att gravidförsäkringen delvis upphör att gälla så fort barnet fötts.

Fördelar med graviditetsförsäkring

En av fördelarna med att teckna en graviditetsförsäkring är att graviditetsförsäkringen ger extra ersättning i samband med längre sjukhusvistelser, klumpsummor vid förlossningskomplikationer samt klumpsummor vid dödsfall och nedsatt funktionsförmåga hos barnet i samband med olycksfall. Försäkringen täcker även skador på kläder och glasögon som uppstår i samband med – eller i nära anslutning till – förlossningen.

Undvik dubbelt försäkringsskydd

Innan du tecknar en graviditetsförsäkring bör du noga undersöka huruvida du redan har motsvarande försäkringsskydd via någon av dina övriga extraförsäkringar. Försäkringar från arbetsgivare och fackföreningar kan ibland erbjuda delar av det skydd som ingår i en graviditetsförsäkring. Ifall så är fallet bör du självfallet undvika att teckna en graviditetsförsäkring. Sist men inte minst – en graviditetsförsäkring betalas inte månadsvis utan i form av ett engångsbelopp, som sällan överskrider 1000 kronor. Ibland erbjuder försäkringsbolagen olika nivåer av graviditetsförsäkring – skillnaden består i första hand i vilket engångsbelopp som utbetalas vid bestående handikapp eller plötsligt dödsfall.

Sponsrade länkar