Olycksfallsförsäkringar

Sponsrade länkar

Tanken med en olycksfallsförsäkring är att den alltid ska fungera som komplement till det allmänna försäkringsskyddet. Teckna aldrig försäkringar hos bolag som marknadsför erbjudanden som ingår i standardskyddet.

Sponsrade länkar

En olycksfallsförsäkring – eller sjuk- och olycksfallsförsäkring som detta försäkringsskydd kallas hos en del bolag – är tänkt att fungera som komplement till det grundläggande försäkringsskydd som Försäkringskassan erbjuder. Det kan röra sig om ersättning för utslagna tänder, förstörda glasögon eller ersättning vid vård hos t.ex. sjukgymnast. Som försäkringstagare är det särskilt viktigt att tänka på följande:

Jämför olycksfallsförsäkringar och deras skydd

Olika bolag erbjuder olika bra skydd. Som försäkringstagare är det därför viktigt att du funderar över vad du vill uppnå med din olycksfallsförsäkring. Är det i första hand att få ersättning för akut sjukhusvård hos privat vårdtagare i utlandet? Eller prioriterar du snarare ersättning för resekostnader vid sjukdom, trasiga glasögon och trasiga kläder? Tänk särskilt på att olika försäkringar i många fall går in i varandra. En reseförsäkring är t.ex. en form av olycksfallsförsäkring i de fall den täcker skador som uppstår på grund av sjukdom. Dubbelkolla därför alltid ditt redan existerande försäkringsskydd i syfte att inte vara dubbelförsäkrad. Den som är dubbelförsäkrad får nämligen inte ut dubbel ersättning för samma olycksfall.

Sponsrade länkar