Entusiastförsäkring

Sponsrade länkar

En entusiastförsäkring kan tecknas för ovanligare bilar och motorcyklar. Entusiastörsäkringar är helförsäkringar med undantag av maskinskada och hyrbilsskydd.

Sponsrade länkar

En entusiastförsäkring är en särskild typ av bilförsäkring för ovanligare bilar, däribland sportbilar och veteranbilar. Kravet för att få teckna en entusiastförsäkring är vanligtvis att du – förutom den bil som ska entusiastförsäkras – även har en annan bruksbil som du huvudsakligen använder. Ofta tillåts bara en begränsad körsträcka – t.ex. 500 mil. De flesta försäkringsbolags entusiastförsäkringar täcker inte maskinskada – detta med anledning av många veteranbilars höga ålder.

Entusiastförsäkring för MC

Det är även möjligt att teckna entusiastförsäkring för MC hos en del försäkringsbolag. Då gäller samma sak som för övriga entusiastförsäkringar, nämligen att:

Tänk också på att det är försäkringsbolaget som bedömer om ditt fordon kan entusiastförsäkras. Det innebär i klartext att försäkringsbolag kan göra olika bedömningar angående samma bil.

Sponsrade länkar