MC-försäkringar

Sponsrade länkar

En motorcykelförsäkring kan delas in i obligatoriska och fakultativa delar; trafikförsäkringen är obligatorisk medan hel- och halvförsäkring kan köpas som tillval.

Sponsrade länkar

Försäkringspremierna kan variera stort mellan olika motorcykelförsäkringar; något som i första hand beror på att villkoren för MC-försäkringar varierar mellan olika bolag. Somliga bolag fokuserar mer på försäkringstagarens ålder, medan andra lägger störst tonvikt vid antalet skadefria år. En del försäkringsbolag erbjuder särskilt förmånliga tjejförsäkringar, eftersom kvinnliga MC-förare står sig väl i olycksstatistiken.

Motorcykelförsäkringar på olika nivå

Hel- och halvförsäkringarna – som enbart kan köpas utöver trafikförsäkringen – täcker skador som orsakas av föraren eller av försäkringstagaren oberoende faktorer. Den som tecknar en halvförsäkring får utöver den obligatoriska trafikförsäkringen följande skydd: brand-, glas-, stöld-, maskin- och rättsskydd. Vid plötsliga driftstopp kan även ersättning för bärgning utgå, men här är det viktigt att betona att försäkringsbolagen skiljer sig åt.

Helförsäkringens fördelar

En påtaglig fördel med helförsäkringen är vagnskadeskyddet; ett skydd som täcker alltifrån små rispor i lacken till större bucklor. Helförsäkringen är särskilt nyttig för nybörjare, då dessa tenderar att välta oftare än vana förare. Tänk också på att vagnskadeförsäkringen är den enda försäkring som täcker lack- och plåtskador till följd av skadegörelse och vandalism – eller om du själv skulle råka köra i diket. För den som kör en sämre, begagnad motorcykel – och enbart behöver en försäkring som täcker personskador – är trafikförsäkringen ett givet alternativ.

Sponsrade länkar