Barnförsäkringar

Sponsrade länkar

Barnförsäkringar är mer populära än någonsin; ett faktum som kan tyckas paradoxalt med tanke på att grundskyddet är bra och heltäckande i Sverige – även för barn.

Sponsrade länkar

Många nyblivna föräldrar väljer att teckna en separat barnförsäkring till sitt nyfödda barn trots att barnet omfattas av ett betydligt bättre grundskydd än vi vuxna – t.ex. är tandvården kostnadsfri för alla barn upp till 20 år. En utökad barnförsäkring omfattar alltifrån utbetalningar av engångsbelopp vid medicinsk invaliditet till utökat vårdbidrag. Den som står i begrepp att teckna en separat barnförsäkring bör inte bara jämföra barnförsäkringar och deras villkor – utan även dubbelkolla följande:

Barnförsäkring vid osäker privatekonomi

Att extra ersättning utgår vid sjukhusbesök – eller att barnförsäkringen ersätter inkomstförlusten mellan din uteblivna lön och Försäkringskassans ersättning för vård av sjukt barn – är särskilt viktigt för hushåll med ansträngd privatekonomi. Därför ska man inte prioritera bort barnförsäkringen till förmån för annat i de fall man upplever sin ekonomiska situation som svårhanterlig – resonera snarare att barnförsäkringen minimerar den ekonomiska förlust som uppkommer om olyckan skulle vara framme.

Sponsrade länkar