Sekretesspolicy

Forsakringonline.com lagrar och distribuerar inte konfidentiell information om besökarna; med konfidentiell information avses i föreliggande fall uppgifter om webbläsare, IP-nummer och trafikhistorik. Däremot upplåter Forsakringonline.com utrymme åt tredjepartsannonsörer, som i vissa fall använder så kallade DART-cookies i syfte att anpassa annonsinnehållet till webbplatsens tema.

Forsakringonline.com genomför sporadiskt sammanställningar av besökarnas surfbeteende på sidan – dessa uppgifter behandlas och analyseras internt och kommer således inte att bli föremål för offentlig distribuering. Syftet med sammanställningar och analyser av besökarnas trafikbeteende är att förbättra sidans layout och struktur. Ifall villkoren skulle ändras – och konfidentiella data av någon anledning skulle behöva lagras framöver – kommer detta inte att ske utan att besökarna delges information om de förändrade villkoren.

Sponsrade länkar