Bilförsäkringar

Sponsrade länkar

Bilförsäkringar kan indelas i olika kategorier beroende på vilket försäkringsskydd de innehåller. Försäkringsbolagen är knappast konsekventa i sin prissättning av försäkringspremier – var därför noga med att jämföra olika bilförsäkringar.

Sponsrade länkar

Den obligatoriska delen av bilförsäkringen kallas trafikförsäkring; denna täcker skador – såväl personskador som fordonsskador – för alla parter förutom skador på det fordon som framförts av den som vållat skadan. Halvförsäkringen och helförsäkringen är helt och hållet fakultativa, men rekommenderas för alla som äger en förhållandevis ny bil. Den senare försäkringen innehåller i regel en så kallad vagnskadeförsäkring, som täcker skador i karossen som förorsakats av försäkringstagaren själv. Tänk särskilt på att nybilsgarantin och vagnskadeförsäkringen i mångt och mycket överlappar varandra.

Billiga bilförsäkringar – sovra bland alternativen

Olika bolag är specialiserade på olika bilmärken – därför kan du få vitt skilda prisförslag i samband med att du begär in offerter. Du kan även få olika typer av mängdrabatter ifall du har övriga försäkringar tecknade hos samma bolag – t.ex. hemförsäkringar. Tänk också på att försäkringsbolagen själva har rätt att avgöra vilken bonuskategori de placerar dig i. Hos somliga bolag kan du således få maximal bonus med enbart 15 skadefria år, medan andra bolag kräver uppemot 30 år. I samband med att du tecknar bilförsäkring bör du även undersöka kostnaden för så kallade tilläggsförsäkringar. Drulleförsäkringen utgör exempel på en sådan – den går in och täcker kostnader som uppstår i samband med själförvållade skador – om man t.ex. spiller kaffe på sätet eller tankar bensin istället för diesel.

Mindre trafikolyckor blir försäkringsärenden

Försäkringsbolagen kan själva göra en ansvarsbedömning i samband med olyckor – något intyg från rätten behövs således inte. Detta med anledning av att inte alla trafikolyckor leder till rättslig prövning utan endast förblir så kallade försäkringsärenden.

Sponsrade länkar