Bilförsäkringar priser

Sponsrade länkar

Som konsument reagerar man ofta på att olika bolag erbjuder till synes liknande bilförsäkringar till helt olika priser. Ifall du tycker att prisskillnaden ter sig omotiverad – jämför till att börja med olika försäkringsskydd i detalj.

Sponsrade länkar

Många försäkringstagare reagerar på att en och samma helförsäkring varierar stort i pris mellan olika försäkringsbolag. Variationen kan naturligtvis bero på att försäkringsbolagen tillämpar olika prissättning. Men skillnaderna i pris kan lika väl bottna i att försäkringarna – trots ett identiskt namn – innehåller helt olika försäkringsskydd.

Olika priser på helförsäkringar motiverade

Trafikförsäkringen – tillika det obligatoriska försäkringsskyddet för motorfordon – varierar i stort sett aldrig beträffande innehåll. En trafikförsäkring täcker alltid samma skador – med andra ord skador på motpartens fordon vid kollisioner orsakade av en själv. Ett helförsäkringsskydd kan däremot variera stort. Somliga helförsäkringar innehåller enbart vagnskadeskydd utöver halvförsäkringen, medan andra innehåller olika tilläggsförsäkringar såsom allrisk, hyrbilsskydd och djurkollision. Att det senare försäkringsalternativet är något dyrare än det förstnämnda förefaller befogat.

Mängdrabatt ger lägre priser på bilförsäkringen

Den som har tecknat multipla försäkringar hos ett och samma bolag är ofta berättigad en så kallad mängdrabatt. Tänk dock på att en stor del av försäkringsbolagen beräknar mängdrabatten utgående från hemförsäkringen. Detta innebär i klartext att den som har tecknat en hemförsäkring får rabatt på bilförsäkringen, medan den som har bilförsäkring och båtförsäkring hos samma bolag helt kan gå miste om mängdrabatten.

Sponsrade länkar