Försäkring lätt lastbil

Sponsrade länkar

Lätta lastbilar är en beteckning på alla fordon med en totalvikt som inte överskrider 3.5 ton, avsedda primärt för godstransport. En lätt lastbil får framföras med B-körkort.

Sponsrade länkar

En trafikförsäkring är obligatorisk för lätta lastbilar, liksom för personbilar. Försäkringsskyddet delas i övrigt in på samma sätt som för personbilar; närmare bestämt i halv- och helförsäkring. Eftersom en lätt lastbil i många fall används som transportfordon på företag – och således inte körs av försäkringstagaren – är det klokt att teckna en helförsäkring på den lätta lastbilen oavsett bilens värde. Detta i syfte att undvika konflikt mellan föraren och fordonsägaren. I de fall förare och fordonsägare alltid är samma person är risken med att enbart teckna en trafikförsäkring betydligt mindre.

Vagnskadegaranti och halvförsäkring

Den som köper en ny lätt lastbil får en vagnskadegaranti, som gäller under två eller tre år. Vagnskadegarantin är en försäkring som överlappar med den vagnskadeförsäkring som ingår i helförsäkringen – därför räcker det med att teckna en halvförsäkring på fabriksnya bilar. Var dock noga med att teckna om halvförsäkringen till helförsäkring så fort vagnskadegarantin upphör att gälla.

Beräkning av försäkringspremie för lätt lastbil

I de fall en privatperson väljer att teckna försäkring på en lätt lastbil beräknas premien på samma premisser som en personbilspremie. Försäkringsbolaget tar således hänsyn till övriga försäkringar hos bolaget och hur försäkringstagaren skött sig i trafiken. I de fall den lätta lastbilen registreras som företagsegendom beräknas premien – i många fall – utifrån ett schablonbelopp.

Sponsrade länkar