Bästa bilförsäkringen

Sponsrade länkar

Bästa bilförsäkringen innebär inte enbart en låg premie. Försäkringsbolagets behandling av ärendet, kontakten med bilverkstaden och utbetalningsbeloppets storlek är faktorer som också bör påverka ditt val.

Sponsrade länkar

I jakten på den bästa bilförsäkringen bör inte enbart premiens storlek vara vägledande för ditt slutgiltiga beslut. Ta även hänsyn till följande variabler:

Justerar försäkringsbolaget premien varje år?

Många försäkringsbolag erbjuder inledningsvis en låg försäkringspremie, men undviker senare att sänka premien i takt med att bilen blir äldre och dess värde följaktligen sjunker. En försäkringspremie bör sjunka varje år – i synnerhet om du har försäkrat en ny bil. Ifall försäkringsbolaget vägrar att sänka premien bör du omgående byta bolag; ett försäkringsbolag som inte säker premien efter ett år gör det helt säkert inte heller efter ett par år. Ha som utgångspunkt att premien bör sjunka i proportion till bilens värdeminskning, som är allra högst under de första tre till fem åren.

Sponsrade länkar