Släpvagnsförsäkring

Sponsrade länkar

Du som äger en dyrare släpvagn bör teckna halvförsäkring eller helförsäkring. Men släpvagnsförsäkringen är frivillig – dragbilens trafikförsäkring gäller även för släpvagnen i samband med färd.

Sponsrade länkar

Den som väljer att teckna en halvförsäkring till sin släpvagn garderar sig automatiskt mot bränder, stölder, glasskador (endast glasrutor) och åsknedslag. Ifall du istället väljer att teckna helförsäkring ingår även vagnskada; en helförsäkring är alltid att rekommendera ifall du äger ett dyrare hästsläp eller en täckt, bromsad släpkärra avsedd för transport av tyngre föremål.

Trafikförsäkring hos dragbilen – ett krav

Du som hyr släpkärra av tredje part bör för säkerhets skull kontrollera att din dragbil verkligen är försedd med en trafikförsäkring. Ifall trafikförsäkring saknas är även släpkärran oförsäkrad, vilket innebär att du blir ersättningsskyldig ifall olyckan skulle vara framme. Tänk även på att du som äger ett släp – för vilket du tecknat en helförsäkring eller annan tilläggsförsäkring – inte får ut pengar vid skada ifall dragbilen senare visat sig sakna trafikförsäkring. I så fall betraktas även släpkärran som oförsäkrad och har därmed olagligt framförts på allmän väg.

Billig släpvagnsförsäkring

Eftersom alla släpvagnsförsäkringar är att betrakta som tilläggsförsäkringar är det förhållandevis billigt att försäkra en släpvagn. Till skillnad för övriga fordonsförsäkringar brukar försäkringsbolagen ge ut ett fast pris på sina släpvagnsförsäkringar; ålder och antalet skadefria år har i detta sammanhang inte lika stor betydelse som vid tecknande av försäkringar för motordrivna fordon.

Sponsrade länkar