Sveland bilförsäkring

Sponsrade länkar

Sveland är ett sydsvenskt försäkringsbolag med stark lokal förankring i norra Skåne och Småland. Sveland erbjuder bilförsäkringar i tre skyddsnivåer; trafikförsäkring, egendomsskydd och vagnskada.

Sponsrade länkar

Svelands bilförsäkringar återfinns i tre olika nivåer. Försäkringsbolaget använder inte den standardiserade indelningen i trafik-, halv- och helförsäkringar utan föredrar istället benämningarna trafikförsäkring, egendomsskydd och vagnskadeförsäkring. Indelningen motsvarar emellertid skyddsmässigt den traditionella uppdelning som är gängse på försäkringsmarknaden – de udda benämningarna till trots.

Tilläggsförsäkringar till Sveland bilförsäkringar

Hos Sveland kan man som bilförsäkringskund teckna hyrbilsskydd och allriskförsäkring som tillägg till den ordinarie bilförsäkringen. Till skillnad från många större försäkringsbolag erbjuder inte Sveland allriskskydd som en del av helförsäkringen. En fördel med mindre försäkringsbolag – däribland Sveland – brukar däremot vara möjligheten att teckna en skräddarsydd bilförsäkring för de egna behoven. En nackdel med mindre försäkringsbolag är dock – om man så anser – att kontakterna mellan försäkringstagare och försäkringsbolag i normalfallet måste skötas via telefon eller i samband med ett fysiskt möte.

Individuell mängdrabatt hos Sveland

En fördel med mindre försäkringsbolag är vidare att försäkringsbolagen inte alltid har tydliga beräkningsgrunder för mängdrabatter – dvs. rabatter som gäller för försäkringstagare med multipla försäkringar hos samma bolag. Detta innebär i klartext att det finns goda möjligheter att förhandla sig fram till en gynnsam försäkringspremie – förutsatt att man har god förhandlingsvana. Den som däremot har tecknat ett enkelt försäkringsskydd har dessvärre ingen lika gynnsam förhandlingsbas.

Sponsrade länkar