Halvförsäkring

Sponsrade länkar

En halvförsäkring har en rad fördelar framför den obligatoriska trafikförsäkringen; ett faktum som gör den något dyrare i pris. Halvförsäkringen har dock en rad fördelar framför trafikförsäkringen.

Sponsrade länkar

En halvförsäkring innehåller – utöver den obligatoriska trafikförsäkringen – även en del skydd mot oförutsedda händelser såsom bränder, viltolyckor, stölder och maskinskada. Personer som äger äldre fordon brukar i normalfallet enbart nöja sig med att teckna trafikförsäkring, men en halvförsäkring kan faktiskt vara lönsam även för äldre bilar – i synnerhet i följande fall:

Priset på halvförsäkringen bestäms av var du bor

Liksom vid övriga försäkringstyper bestäms priset för en halvförsäkring på grundval av din bostadsort. Du som bor på landet – och parkerar din bil på den egna tomten – betalar t.ex. en väsentligt lägre premie än den som uppger till försäkringsbolaget att fordonet parkeras på en obevakad gata. Halvförsäkringen reduceras – i likhet med övriga försäkringar – ifall du har tecknat andra försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag.

Sponsrade länkar