Moderna bilförsäkringar

Sponsrade länkar

Moderna Försäkringar erbjuder bilförsäkringar med den traditionella indelningen i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Försäkringsskyddet avviker inte från motsvarande skydd hos konkurrerande försäkringsbolag.

Sponsrade länkar

Moderna försäkringar är ett bolag som erbjuder traditionella fordonsförsäkringar med tre skyddsnivåer; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Till fördelarna hos Moderna försäkringar hör att försäkringsbolaget bjuder på självrisken vid djurkollision. Liksom övriga försäkringsbolag erbjuder även Moderna försäkringar en handfull fakultativa tilläggsförsäkringar, däribland allriskskydd, hyrbil och krishjälp.

Förmånlig bilförsäkring hos Moderna försäkringar

Eftersom försäkringsskyddet – åtminstone vad gäller bilförsäkringar – inte avviker märkbart mellan olika bolag bör du som försäkringstagare koncentrera dig på följande variabler i samband med att du tecknar försäkring:

En undersökning genomförd av oss visade att den uträkning av bilförsäkringspremien, som initialt gjordes på Moderna försäkringars hemsida, kunde reduceras kraftigt genom en personlig kontakt med bolaget. Efter att vi redogjort för att exempelkundens sammanlagda antal skadefria år var väsentligt lägre än försäkringsbolagets beräkningsgrund kunde premien sänkas med närmare 20 procent. Tänk också på att Moderna försäkringar erbjuder bonus på bilförsäkringen (i skrivande stund 20 procent) ifall du samlar ditt övriga försäkringsskydd hos bolaget. För att få kännedom om den exakta storleken på försäkringspremien är vår rekommendation att den som står i begrepp att teckna försäkring etablerar en personlig kontakt med bolaget.

Sponsrade länkar