If bilförsäkring

Sponsrade länkar

If är en förhållandevis ny aktör på den svenska försäkringsmarknaden, inte minst vad gäller bilförsäkringar. Hos If kan man som försäkringstagare teckna märkesspecifika bilförsäkringar för ett tjugotal olika bilmärken.

Sponsrade länkar

If har under kort tid blivit en av de ledande aktörerna på den svenska bilförsäkringsmarknaden. Försäkringsskyddet är på traditionellt vis indelat i tre försäkringsnivåer; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. På hemsidan (if.se) finns en tydlig översikt över vilka skydd som ingår i respektive försäkringskategori.

Tillägg till If bilförsäkring

Tilläggsförsäkringen BilXtra ger försäkringstagarna en obefintlig självrisk i samband med vagnskada under bilresor utomlands, liksom vid djurkollision. Hos If kan man även teckna till synes ovanliga tilläggsskydd – inte minst är det möjligt att teckna en försäkring som ersätter försäkringstagare med upp till två år gamla bilar med en helt ny bil av motsvarande modell. Detta skydd gäller enbart ifall reparationskostnaderna uppgår till en viss nivå. En ytterligare fördel med If är möjligheten att teckna märkesspecifika bilförsäkringar även för ovanligare bilmärken såsom Alfa Romeo och Subaru.

Enkelt administrera bilförsäkring hos If

Såväl tecknande av försäkring som skadeanmälningar kan ske automatiskt hos If. Som försäkringstagare kan man enkelt anmäla skada på nätet och därefter vända sig till närmaste verkstad. Den som har en märkesförsäkring kan få särskilda anvisningar om att kontakta specifika märkesverkstäder i syfte att skadorna ska åtgärdas med originaldelar.

Sponsrade länkar