Husbilsförsäkring

Sponsrade länkar

En husbil måste – liksom personbilar – vara trafikförsäkrad enligt lag. För husvagnar gäller däremot dragbilens trafikförsäkring i de fall skadan uppkommer under färd.

Sponsrade länkar

En husbil måste enligt lag vara trafikförsäkrad, men med tanke på att husbilar är dyra även som begagnade är det vanligast att teckna helförsäkring. En husbilsförsäkring påverkas primärt av följande variabler:

Ny husbil eller ersättning

Majoriteten av försäkringsbolagen ersätter husbilen med en ny ifall reparationen av skadan kostar mer än halva husbilens inköpspris – förutsatt att husbilen inte är äldre än sex månader eller ett år (åldersgränsen beror på försäkringsbolaget). Tänk dock på att såväl premier som villkor för husbilsförsäkringar varierar mellan olika bolag. De största fallgroparna – och klippen – finns att göra hos de bolag som sedan tidigare saknar erfarenhet av husbilsförsäkringar. Men räkna också med mera krångel och byråkrati hos bolag med låg försäkringsvana ifall olyckan skulle vara framme.

Sponsrade länkar