Trafikförsäkring

Sponsrade länkar

Trafikförsäkringen är den enda obligatoriska delen av bilförsäkringen. Det är vanligt att ägare till äldre fordon nöjer sig med att teckna en trafikförsäkring, trots att ett sådant förfarande är förbundet med vissa risker.

Sponsrade länkar

Trafikförsäkringen är lagstadgad och måste tecknas för samtliga fordon som är registrerade i Sverige. Fordonets ägare bär ansvaret för att trafikförsäkringen betalas i sin helhet. Försäkringen kan således inte sägas upp hur som helst, men i de fall ägaren väljer att ställa av eller skrota bilen sägs försäkringen automatiskt upp. I samband med trafikförsäkringens upphörande betalas den outnyttjade delen av försäkringspremien tillbaka till fordonsägaren.

Trafikförsäkring för mopeder och övriga fordon

Mopeder, motorcyklar och motorredskap är inte undantagna från lagen om trafikförsäkring. Det är försäkringsbolagen som erbjuder trafikförsäkringar till bilar, mopeder och motorredskap. Trafikförsäkringspremien kan variera beroende på faktorer som kundens antal skadefria år, fordonets värde och antalet övriga försäkringar som kunden tecknat hos bolaget ifråga. I jakten på den billigaste trafikförsäkringen är det viktigt att du som kund jämför olika erbjudanden. I detta sammanhang bör du betänka att olika försäkringsbolag tillämpar olika typer av bonussystem.

Sänkt pris på trafikförsäkring vid hög självrisk

För att reducera din försäkringspremie kan det vara värt att höja självrisken – i synnerhet om bilen används sällan och sannolikheten att den förorsakar en krockskada är minimal. Tänk nämligen på att självrisken enbart tas ut om du har vållat skadan på ett annat fordon – ifall en annan förare anses vara skyldig till en olycka bekostar dennes självrisk dina reparationskostnader.

Sponsrade länkar