Folksam bilförsäkring

Sponsrade länkar

Folksam är en av inventariena på den svenska försäkringsmarknaden – inte minst inom bilförsäkringar. Den som har multipla försäkringar hos Folksam har rätt till rabatter. Dessa räknas alltid ut på grundval av hemförsäkringen.

Sponsrade länkar

Folksam erbjuder bilförsäkringar enligt en standarduppdelning i trafik-, halv- och helförsäkringar. En hemförsäkring hos Folksam medger i skrivande stund 10 procent rabatt på valfri fordonsförsäkring. Folksam har en informativ hemsida som tillåter försäkringstagarna att själva anmäla skador på sina försäkrade fordon. Utbetalning av ersättning sker sedan utan någon ingående personlig kontakt – såvida du inte har synpunkter på ersättningsbeloppet. Folksam erbjuder en rad tilläggsförsäkringar utöver ordinarie försäkringsskydd. Hit hör t.ex. följande tillägg:

Den som har en hemförsäkring hos Folksam får även 10 procent rabatt på fakultativa tilläggsskydd.

Fördelar med bilförsäkring från Folksam

Folksam erbjuder en rad fördelar som många konkurrerande försäkringsbolag inte tillhandahåller. T.ex. betalar man ingen självrisk vid kollision i utlandet eller i samband med viltolyckor. Dessutom tillhandahåller Folksam en maskin- och elektronikförsäkring utan åldersavdrag. Till nackdelarna med Folksams försäkringspremier hör – åtminstone om man ska förslita sig till kundernas utlåtanden – jämförelsevis höga försäkringspremier.

Sponsrade länkar