Helförsäkring

Sponsrade länkar

En helförsäkring utgör ett komplett skydd vid trafikolyckor oavsett om de förorsakats av dig eller motparten. Den som kör mycket – och har en dyrare bil – bör om möjligt ha ett heltäckande försäkringsskydd.

Sponsrade länkar

En helförsäkring är ett fakultativt försäkringsskydd utöver den lagstadgade trafikförsäkringen. Den främsta fördelen med helförsäkringen är att den innehåller en vagnskadeförsäkring, som täcker sådana plåt- och lackskador som kan uppkomma i samband med krockar och singelolyckor. Tänk dock på att en helförsäkring inte gäller i följande fall:

Helförsäkring för den som kör mycket

Den som arbetspendlar i en nyare bil bör alltid se till att teckna en helförsäkring. Sannolikheten att man råkar ut för en trafikolycka ökar ju mer man kör. Det kan i sällsynta fall även löna sig att teckna helförsäkring till äldre bilar – i synnerhet om bilen är i gott skick och har ett för sin ålder lågt miltal.

Sponsrade länkar