Försäkra bil

Sponsrade länkar

Försäkra alltid din bil innan du beger dig ut på allmänna vägar. Att köra en oförsäkrad bil är dels olagligt, dels farligt i den bemärkelsen att liv och tillgångar står på spel ifall olyckan skulle vara framme.

Sponsrade länkar

Trafikförsäkringen är det minsta lagstadgade skydd som varje fordonsägare är skyldig att teckna. Trafikförsäkringen utgör ett skydd mot personskador och skador på motpartens bil i de fall du bedöms ha förorsakat trafikolyckan. Att framföra ett oförsäkrat fordon är inte att rekommendera vare sig ur säkerhets- eller kostnadssynpunkt. Se därför alltid till att teckna en försäkring innan du ska ut och köra.

En avställd bil automatiskt oförsäkrad

Många väljer att ställa av bilen i de fall den kommer att stå still under en längre period; detta i syfte att spara pengar genom att undvika att betala fordonsskatt. När bilen ställs av upphör automatiskt försäkringsskyddet att gälla – försäkringsbolaget betalar således tillbaka återstoden av den innestående försäkringspremien. Tänk dock på att det oförsäkrade fordonet inte försäkras igen när det ställs på, vilket många tycks tro. När du ställer på fordonet är det belagt med körförbud tills en giltig trafikförsäkring tecknats. Detta trots att fordonsskatten är betald.

Försäkra bilen smidigt online

Som försäkringstagare kan du enkelt och smidigt teckna en försäkring online. Att teckna försäkringen tar enbart någon minut i anspråk. Förutsatt att du betalt fordonsskatten får bilen framföras omedelbart efter att du tecknat försäkringen – du behöver inte ha betalat fakturan från försäkringsbolaget eftersom försäkringen gäller från och med den dag avtalet mellan parterna ingicks. Försäkringsbolaget skickar – omedelbart efter att du tecknat försäkringen – automatiskt information till Transportstyrelsen att bilen är trafikförsäkrad.

Sponsrade länkar