Bilförsäkringspremie

Sponsrade länkar

Bilförsäkringspremierna har en tendens att gå upp, trots att bilen blir äldre och således minskar i värde. I det följande återfinns några lämpliga tips om hur man som försäkringstagare kan reducera sin bilförsäkring.

Sponsrade länkar

Det vanligaste sättet att få ner sin försäkringspremie är att jämföra priserna hos en handfull olika försäkringsbolag. I samband med prisförfrågningarna är det viktigt att inte bara ställa frågor om själva bilförsäkringen, utan även höra sig för om vilket paketpriset blir ifall man samlar alla försäkringar hos samma bolag.

Billiga försäkringspremier – tips

Den som är ute efter en billig försäkringspremie bör i första hand gå till väga enligt nedan:

Meddela alltid försäkringsbolaget att bilen står parkerad i ett garage – ifall så skulle vara fallet. Försäkringsbolagen brukar ge rabatt på bilförsäkringspremien för den som parkerar i garage eller på bevakad parkeringsplats.

Sist men inte minst bör du tänka på att olika bolag erbjuder rabatter till olika kundgrupper – t.ex. gifta par och familjer, ensamhushåll eller studenter. Likaså bör du känna till att olika bolag favoriserar vissa bilmärken framför andra – till synes på helt godtycklig basis.

Sponsrade länkar