Maskinförsäkring

Sponsrade länkar

En maskinförsäkring – eller maskinskadegaranti – är en tilläggsförsäkring efter ett visst miltal. Men maskinförsäkringar kan inte tecknas hur som helst.

Sponsrade länkar

Den mest känsliga delen av bilen – motorn – är inte försäkrad lika länge som bilen i övrigt. Ju fler mil bilen har rullat, desto sämre blir maskinskyddet för att slutligen upphöra helt efter en viss total körsträcka. Denna körsträcka kan variera ganska mycket beroende på försäkringsbolag, men alltifrån 5000 till 15000 mil är vanligt. Försäkringsbolagen brukar inte anpassa den maximala körsträckan efter olika bilmärken, trots att ett sådant förfarande hade varit befogat och ofta tillämpas i andra länder.

Maskinskada vid obefintlig service

Den som förorsakar en maskinskada till följd av bristfälligt underhåll – däribland obefintlig service – kan inte räkna med att få ut pengar för maskinskada trots att försäkringsbolagets maximala körsträcka inte har uppnåtts. För att kunna åberopa ersättning för maskinskada krävs i normalfallet en servicebok med full dokumentation. Tänk på att det alltid är upp till försäkringsbolaget att bedöma huruvida dokumentationen är att betrakta som komplett.

Maskinförsäkring på importbilar

Tänk vidare på att många försäkringsbolag fortfarande vägrar att teckna maskinskadeförsäkringar för importerade fordon. Detta oavsett ursprungsland. Som anledning anger försäkringsbolagen att bilarnas dokumentation inte är tillförlitlig – särskilt miltalet. Detta med anledning av att få andra länder registrerar miltalet i ett centralt register i samband med kontrollbesiktningen så som fallet är i Sverige. Detta skapar i teorin ett större spelrum för manipulering av mätarställningen.

Sponsrade länkar