Hemförsäkring Aktsam

Sponsrade länkar

Hemförsäkringar från Aktsam är utarbetade för att ge ett bra grundskydd för försäkringstagare som bor i normalvillor, bostadsrätter och hyresrätter. Kontakten mellan försäkringsbolaget och kunden sker smidigt över nätet.

Sponsrade länkar

Den som tecknar sin hemförsäkring hos Aktsam får ett fullgott grundskydd i form av följande delförsäkringar:

Skräddarsydda hemförsäkringar för standardhushåll

Hemförsäkringarna från Aktsam är skräddarsydda för standardbostäder, vilket i klartext innebär att försäkringarna lämpar sig illa för ovanligare bostäder. Villaförsäkringen är t.ex. begränsad till att enbart gälla villor med en yta under 200 kvadratmeter. Det lösöre som är försäkrat får vidare högst ha ett sammanlagt värde på en miljon kronor. Aktsam försäkrar inte heller villor som är byggda innan 1920 – så kallade sekelskiftsvillor – eftersom en renovering av denna typ av villa är förbunden med höga kostnader. Tänk också på att det rättsskydd som ingår i Aktsams hemförsäkringar inte täcker alla typer av tvister. Likaså finns begränsningar för uthus och extrabyggnader som uppförts på villatomter. En hemförsäkring från Aktsam är med andra ord väl lämpad för normalhushållet – då är även försäkringspremien gynnsam i förhållande till konkurrenterna. Den som äger en ovanligare bostad bör emellertid vara aktsam inför tecknandet av hemförsäkring hos nämnda bolag.

Sponsrade länkar