Teckna hemförsäkring

Sponsrade länkar

Inför tecknandet av hemförsäkring bör man ta hänsyn till ett antal variabler; dessa kan i sin tur påverka såväl försäkringspremiens storlek som utbetalningsbeloppet vid en eventuell skada eller olycka.

Sponsrade länkar

Oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt bör man åtminstone teckna en hemförsäkring med ett allomfattande grundskydd. Egendomsförsäkring, rättsskydd och reseförsäkring bör ingå i alla hemförsäkringar, medan villahemförsäkringar och lantbruksförsäkringar bör omfatta olycksfalls-, ansvars- och krisskydd.

Teckna hemförsäkring – olika sätt

Det finns olika sätt att teckna hemförsäkring – det vanligaste är att man räknar ut sin premie via nätet och därefter tecknar hemförsäkringen online. Tänk dock på att ett sådant förfarande kan leda till att kostanden för försäkringspremien blir högre än nödvändigt. Den som tecknar sin försäkring online får nämligen fram ett prisförslag, som inte nödvändigtvis tar hänsyn till alla rabatter man har rätt till. De flesta försäkringsbolag erbjuder nämligen rabatter på försäkringspremien om man redan har ett fordon, motorbåt eller annan egendom försäkrad hos bolaget ifråga. Det smidigaste är därför att upprätta en direktkontakt med försäkringsbolaget – förslagsvis via telefon – i syfte att utreda vilka rabatter man eventuellt har rätt till.

Hemförsäkring från specialistbolag

Välj om möjligt att teckna hemförsäkring från ett bolag som är specialiserat på den bostadstyp som din försäkring avser. Alternativt kan du, via en personlig kontakt, försöka förhandla dig fram till en gynnsam försäkringspremie hos ett bolag där du varit kund i under en längre tid – förutsatt att du skött betalningar och inte förorsakat några större olägenheter för försäkringsbolaget.

Sponsrade länkar