Jämför hemförsäkringar

Sponsrade länkar

Hemförsäkringar täcker i regel ungefär samma saker – oavsett hos vilket bolag de tecknats. Däremot kan maxersättningarna skilja sig, liksom nivån på självrisken.

Sponsrade länkar

En hemförsäkring täcker ungefär samma saker – däremot kan priset på försäkringspremien variera starkt mellan olika försäkringsbolag. Premien varierar dels beroende på åldern på den som tecknat försäkringen, dels på faktorer såsom den valda självrisken och på den försäkrade bostadens geografiska läge. Tänk också på att premien stiger beroende på om du valt tilläggsskydd som drulle eller allrisk. Med andra ord är det viktigt att jämföra såväl pris som villkor. Det grundläggande skyddet är ungefär liknande, men eftersom olika försäkringspaket innehåller tilläggsförsäkringar är det viktigt att jämföra dessa sinsemellan.

Skadeskydd som bör ingå in din hemförsäkring

En hemförsäkring bör vara så komplett som möjligt; utgå från att ju mer komplex bostadstyp du äger, desto mer heltäckande bör försäkringsskyddet vara. En bostadsrätt är t.ex. mindre komplex än en villa eftersom bostadsrättsinnehavaren enbart ansvarar för lägenhetens insida, medan föreningen ansvarar för lägenhetens bärande konstruktioner. Ett heltäckande försäkringsskydd bör dels täcka skador på egendom, dels ge ersättning på personskador. Utgå från att följande skydd bör ingå:

Tänk på att inte alla de delskydd som omnämns i det föregående ingår i alla hemförsäkringspaket – en anledning till att granska och göra en noggrann jämförelse mellan olika hemförsäkringar.

Sponsrade länkar