Hemförsäkring Trygg Hansa

Sponsrade länkar

Hemförsäkringar från Trygg Hansa erbjuder ett generöst grundskydd som omfattar egendomsskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, reseförsäkring och krisskydd.

Sponsrade länkar

Trygg Hansa erbjuder ett jämförelsevis bra grundskydd, som med fördel kan kompletteras med olika tilläggsförsäkringar. Grundskyddet kan kompletteras med följande tilläggsförsäkringar – dessa gäller oavsett bostadstyp:

Trygg Hansa – hemförsäkringar med smidig utbetalning

Trygg Hansa erbjuder – i egenskap av ett av landets större försäkringsbolag – smidiga utbetalningar på skadeersättning från hemförsäkringar. Som försäkringstagare anmäler man sin skada på nätet, anger person- och försäkringsuppgifter och inväntar därefter en utbetalning från försäkringsbolaget. En personlig kontakt behöver endast upprättas i de fall man är missnöjd med utbetalningsbeloppet eller har ytterligare frågor angående sin hemförsäkring från Trygg Hansa. Jämfört med mindre försäkringsbolag är kundkontakten i samband med Trygg Hansa hemförsäkringar smidig i det att den är nästintill helt automatiserad.

Sponsrade länkar