Bostadsrättsförsäkringar

Sponsrade länkar

En bostadsrättsförsäkring är särskilt designad för att täcka skador på de delar bostaden lägenhet som bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för. Föreningens försäkring täcker skador på stammar och bärande väggar.

Sponsrade länkar

En bostadsrättsförsäkring innehåller samma grundskydd som en villaförsäkring, men är anpassad utifrån det faktum att bostadsrättsinnehavaren enbart ansvarar för lägenhetens ytskikt. En bostadsrättsförsäkring utgår således från att bostadsrättsföreningen har tecknat en särskild försäkring som täcker skador på de delar av bostaden som föreningen traditionellt sätt ansvarar för. Innan du tecknar en bostadsrättsförsäkring bör du således undersöka följande:

Billiga bostadsrättsförsäkringar

Eftersom en bostadsrättsförsäkring inte täcker skador på bärande delar av bostaden såsom tak och ytterväggar bör bostadsrättsförsäkringar vara billigare än villaförsäkringar, som omfattar ett mer heltäckande skydd. Prismässigt bör en bostadsrättsförsäkring inte märkbart avvika från en hyresrättsförsäkring med samma lösöres- och egendomsskydd. Undvik om möjligt att teckna din bostadsrättsförsäkring online – ta istället kontakt via telefon och utred i detta samband noga vilka rabatter du har rätt till samt i vilken bonuskategori försäkringsbolaget placerar dig.

Sponsrade länkar