Hemförsäkring student

Sponsrade länkar

De allra flesta försäkringsbolag tillhandahåller någon form av studenthemförsäkring. En hemförsäkring för studenter avviker inte från övriga hemförsäkringar; priset brukar dock vara väsentligt lägre än för ordinarie försäkringsalternativ.

Sponsrade länkar

Studenthemförsäkringar innehåller i regel egendomsskydd, rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsförsäkring. Innan man tecknar sin studenthemförsäkring ombeds man i normalfallet ange vilken typ av bostad man tillhandahåller; ifall man inte anger bostadstyp kan försäkringsbolagen mycket väl utgå ifrån att man är bosatt i hyresrätt – tillika den vanligaste bostadstypen bland studenter.

Rabatter på hemförsäkringar för studenter

Med andra ord är en viktig skillnad mellan studenthemförsäkringar och ordinarie hemförsäkringar att de förstnämnda är kraftigt rabatterade varianter av ordinarie försäkringspaket. Hemförsäkringar för studenter utmärker sig vidare på följande sätt:

Tänk dock på att den lägre försäkringspremien, i de allra flesta fall, grundar sig i det faktum att egendomsskyddet är kraftigt reducerat jämfört med vanliga hemförsäkringar. Detta innebär i klartext att man som student bara kan försäkra egendom upp till ett begränsat belopp. Detta brukar sällan utgöra något problem för studenter, eftersom värdet på studenternas lösöre oftast är begränsat. Som student är det emellertid viktigt att teckna en ny hemförsäkring ifall värdet på ens egendom plötsligt skulle stiga – eller ifall man i övrigt inte är nöjd med de villkor som studenthemförsäkringen är förbunden med.

Sponsrade länkar