Tre kronor hemförsäkring

Sponsrade länkar

Tre kronor är ett dotterbolag till Folksam och erbjuder hemförsäkringar för alla bostadstyper – alltifrån hyresrätt till villa. De exakta villkoren för hemförsäkringarna från Tre kronor återfinns på företagets hemsida i from av en PDF-fil.

Sponsrade länkar

Tre kronor är ett välkänt och tillförlitligt försäkringsbolag som erbjuder olika typer av hemförsäkringar. Hemförsäkringarna är indelade i basversioner och utökade försäkringspaket – så kallade PLUS-paket – varav de senare innehåller ett antal tilläggsförsäkringar som inte ingår i grundutbudet. Tre kronor erbjuder förhållandevis låga försäkringspremier och ett grundskydd som inte avviker märkbart från normen på försäkringsmarknaden. Till Tre kronors nackdel kan emellertid följande nämnas:

Tre kronor – få fysiska kontor

Eftersom Tre kronor samarbetar med bankerna är antalet fysiska försäkringskontor begränsade till att omfatta en handfull kontor på förhållandevis udda orter som Luleå, Örebro och Sundsvall – utöver två kontor i huvudstadsregionen. Detta kan vara en nackdel eftersom bankernas personal inte har samma omfattande detaljkunskap om försäkringsbolagens tjänster som den personal som arbetar på huvudkontoren.

Sponsrade länkar