Jämför djurförsäkringar

Sponsrade länkar

I samband med att du tecknar en djurförsäkring är det ytterst viktigt att jämföra olika erbjudanden. Få försäkringstyper varierar nämligen lika mycket sinsemellan som djurförsäkringar.

Sponsrade länkar

Den som jämför villkoren hos olika djurförsäkringar bör ta hänsyn till andra parametrar än självrisk och försäkringspremie; nämligen skyddets omfattning. Granska dessutom noga de exakta villkoren – nöj dig inte enbart med att konstatera att båda försäkringarna innehåller veterinärvård eftersom ett skydd som heter veterinärvård kan uppvisa stora inbördes variationer mellan olika bolag. Somliga bolag bekostar hela vården medan andra enbart betalar ersättning för 75 procent.

Djurförsäkringar och vanliga skydd

En traditionell djurförsäkring brukar bestå av olika skydd, eller delförsäkringar. Vanligen är djurförsäkringen uppdelad enligt följande:

Vad gäller veterinärvården bör vidare betonas att skyddet inte täcker alla typer av sjukdomar. Den som har rest utomlands med sitt djur kan gå miste om försäkringsersättning ifall djuret inte vaccineras eller går igenom eventuella föreskrivna behandlingar innan avresa. Dessa måste självfallet kunna dokumenteras i sin helhet. Försäkringsskyddet ersätter inte heller alltid veterinärvård på skador som uppkommit till följd av djurplågeri eller annan vanvård. Det delskydd bland djurförsäkringar som uppvisar störst variationer mellan olika försäkringsbolag är just det delskydd som omfattar veterinärvård. Det är i synnerhet villkoren kring detta som du bör lusläsa i samband med jämförelserna.

Sponsrade länkar