Kattförsäkring

Sponsrade länkar

Kattförsäkringar finns både för dig som har katten som inkomstkälla och för dig som har katten som sällskapsdjur.

Sponsrade länkar

Kattförsäkringar består – liksom övriga djurförsäkringar – av olika nivåer såsom veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. En veterinärvårdsförsäkring täcker kostnader för vård vid sjukdom eller olycksfall. Veterinärvårdsförsäkringen upphör aldrig att gälla helt, men maxbeloppet sjunker i takt med kattens ålder. Detsamma gäller livförsäkringen; även denna minskar i takt med kattens ålder och upphör så småningom att gälla helt. Du som har en gammal livförsäkring tecknad för en äldre katt – säg upp den omgående.

Kattförsäkringar för dig med katten som inkomstkälla

Du som har katten som din primära inkomstkälla – t.ex. om du livnär dig på att avla kattor – bör teckna en livförsäkring med ett högt ersätningsbelopp. Du som däremot bara har katten som sällskapsdjur bör överväga huruvida du över huvud taget behöver en livförsäkring till din katt. Tänk också på att en kattförsäkring, som är billig, vanligtvis har en självrisk som är hög; såtillvida att det knappast lönar sig att använda försäkringen för mindre veterinärkostnader.

Kattförsäkringar – bolag

Agria och Svealand är är försäkringsbolag som specialiserat sig på kattförsäkringar. På Agrias hemsida kan du se prisexempel på självrisk och och försäkringsbolagets ersättning vid olika exempelfall av veterinärvård. De flesta bolag tar ut en högre självrisk för hankattor än för honkattor.

Sponsrade länkar