Mastercard reseförsäkring

Sponsrade länkar

Den som tecknar ett Mastercard hos någon av de större bankerna kan räkna med att få en reseförsäkring under förutsättning att resan betalas med kortet.

Sponsrade länkar

Den som betalar sin resa med ett Mastercard får i normalfallet ett grundläggande reseskydd – med andra ord en reseförsäkring som motsvarar det reseskydd som ingår i hemförsäkringen. I de allra flesta fall spelar det alltså ingen roll om resan betalas kontant eller med Mastercard, eftersom hemförsäkringen gäller för resor som betalats kontant. Du som däremot bor i ett hushåll utan hemförsäkring bör om möjligt betala resan med Mastercard.

Varierande reseskydd hos olika Mastercard

Tänk på att reseskyddet varierar hos olika varianter av Mastercard och mellan olika banker. Reseskyddet hos Mastercard kreditkort är i normalfallet bättre än hos vanliga bankkort – t.ex. kan kreditkorten ha utökade olycksfallsskydd och betala ut ersättning vid förlust av bagage och sjukdom under resan. Tänk också på att skydden hos till synes liknande Mastercard kan variera – ett SEB Mastercard bankkort kan t.ex. ha en annan typ av reseskydd än motsvarande bankkort från Handelsbanken eller Nordea.

Olika längd på försäkringsskyddet

Tänk också på att längden på försäkringsskyddet kan variera stort mellan olika Mastercard, beroende på vilken bank som utfärdat kortet. Det vanligaste är dock att bankerna erbjuder ett försäkringsskydd som gäller i 60 dagar. Detta gäller i skrivande stund för SEB, Nordea och Handelsbanken. Ett Mastercard kan i detta hänseende mycket väl fungera som ett komplement till det vanligtvis 45 dagar långa reseskydd som finns inbakat i hemförsäkringen.

Sponsrade länkar