Reseskydd

Sponsrade länkar

Ett reseskydd är en delförsäkring för resor som ingår i en större försäkring, vanligen i en hemförsäkring. Skyddet har du med dig under en begränsad tid vart du än åker.

Sponsrade länkar

Den försäkringstagare som tecknat en boendeförsäkring har i regel ett medföljande reseskydd, som gäller under en begränsad tidsperiod – i normalfallet 45 dagar. Reseförsäkringen gäller för alla som är folkbokförda i den försäkrade bostaden. Försäkringen gäller även omyndiga barn till försäkringstagaren som är bosatta på annan adress.

Reseskydd på olika nivåer

Som försäkringstagare är det viktigt att känna till skillnaden mellan grundläggande och utökat reseskydd. I grundläggande reseskydd ingår vanligen följande:

Ett utökat reseskydd inbegriper dessutom avbeställningsskydd. Tänk dock på att somliga nischade reseskydd kräver att du tecknar en specialförsäkring – t.ex. skador på husdjur eller sportutrustning under resor. Försäkringsbolagen särskiljer nämligen mellan sportutrustning (liksom andra värdefulla föremål) och övrigt bagage.

Andra vägar att teckna reseskydd

Den som saknar en hemförsäkring kan teckna en separat reseförsäkring, alternativt betala sin resa med ett kreditkort som erbjuder gratis reseskydd – förutsatt att resan betalas med kortet. Visa och Mastercard erbjuder i regel denna typ av förmån. Tänk dock på att reseförsäkringen kan variera en aning beroende på korttyp och vilken bank som utfärdat kredit- eller bankkortet.

Sponsrade länkar