Visa reseförsäkring

Sponsrade länkar

Den som förfogar över ett Visakort utfärdat av någon av de större bankerna tilldelas alltid en reseförsäkring – förutsatt att resan betalas med kortet. Såväl bankkort som kreditkort utfördas med tillhörande reseförsäkringar.

Sponsrade länkar

Den som saknar en hemförsäkring – och inte är bosatt i ett hushåll som omfattas av en hemförsäkring – bör teckna en separat reseförsäkring. Ett sätt att komma över ett reseskydd utan större kostnad är att betala resan med sitt Visakort – den som tecknat ett Visakort hos någon av de större bankerna får i normalfallet med en reseförsäkring på köpet. Hos somliga kreditkort är kravet för att få reseförsäkring att hela resan betalas med kortet. I andra fall krävs att minst 75 procent av resan betalas med kortet.

Visa reseförsäkring – ett komplement till hemförsäkringens reseskydd

Det reseskydd som ingår i kortförsäkringen kompletterar i många fall hemförsäkringens reseskydd, inte minst i fråga om försäkringens giltighetstid. Hemförsäkringarnas reseskydd gäller vanligen i 45 dagar, medan bank- och kreditkortens försäkringar i regel gäller i 60 dagar. Däremot bör man noga undersöka vilket skydd som ingår i kreditkortsförsäkringen. Det kan nämligen finnas begränsningar avseende följande delskydd:

Den som har en hemförsäkring med reseskydd har i regel en bättre försäkring för punkterna ovan än den som tecknar en reseförsäkring genom att betala med sitt kreditkort.

Sponsrade länkar