Bästa livförsäkringen

Sponsrade länkar

Den bästa av alla livförsäkringar ska täcka ekonomiska förluster för anhöriga i samband med dödsfall – dels genom en klumpsumma som utbetalas vid dödsfall, dels genom att täcka försäkringstagarens löpande omkostnader.

Sponsrade länkar

Den bästa livförsäkringen ska naturligtvis vara förbunden med ett generöst försäkringsskydd som täcker alla typer av dödsfall – helst också självmord. Livförsäkringen bör dels generera ersättning i form av en klumpsumma som fördelas mellan de anhöriga, dels täcka löpande kostnader som den avlidne lämnar efter sig. I de fall den avlidne varit gift – och har gemensamma skulder med sin efterlevande make/maka – ska livförsäkringen täcka räntekostnader och amorteringar för änkan eller änklingen.

Parallella livförsäkringar vanliga

Den som har många olika livförsäkringar kan ibland vara överförsäkrad; men många gånger kompletterar försäkringsskydden i mångt och mycket varandra. Så kallade tjänstegrupplivförsäkringar – som ingår i anställningsavtalet – kan många gånger komplettera skyddet hos privata livförsäkringar. Villkoren – i synnerhet personskyddet – brukar emellertid vara sämre hos TGL-försäkringar än hos privata livförsäkringar. Därför ska man aldrig nöja sig enbart med tjänstegrupplivförsäkringarnas skydd.

Multipla livförsäkringar – det bästa skyddet

Den bästa livförsäkringen består sammanfattningsvis av multipla livförsäkringar. Se till att teckna en privat livförsäkring utöver den livförsäkring som eventuellt ingår i ditt anställningsavtal. Teckna om möjligt även tilläggsförsäkringar som ersätter kostnader för inkomstbortfall vid anhörigvård, begravningsutgifter, psykologbehandlingar och sjukskrivningar och räntekostnader ifall du är gift och har skulder. Se även till att försäkringspremien är gynnsamt uträknad utifrån eventuella mängdrabatter som du är berättigad till.

Sponsrade länkar