Bo kvar försäkring

Sponsrade länkar

En bo kvar försäkring är egentligen ingen reglerätt livförsäkring, då den i normalfallet tecknas som tillägg till hemförsäkringen.

Sponsrade länkar

Bo kvar är ett försäkringsskydd som har formen av en livförsäkring trots att den tecknas som en tilläggsförsäkring till din befintliga hemförsäkring. Syftet med bo kvar försäkringen är att ersättning betalas ut till efterlevande – i detta fall sambo eller make/maka – i de fall den försäkrade avlider före 65 års ålder, eller liknande. Åldersgränserna varierar något mellan olika försäkringsbolag. Tänk dock på att denna typ av försäkring inte alltid kan tecknas av personer äldre än 55 år.

Karakteristik för bo kvar försäkringar

Utformningen av en s.k. bo kvar försäkring kan variera något mellan olika försäkringsbolag. Men i regel gäller följande gemensamma karakteristik:

Skyddet bundet till hemförsäkringen

Tänk på att en bo kvar försäkring är bunden till en hemförsäkring hos samma bolag. I de fall hemförsäkringen upphör att gälla, upphör även bo kvar skyddet. Tänk vidare på att det går att kombinera en vanlig livförsäkring med bo kvar försäkringar – på så sätt ökar den totala ersättningsnivån ifall du avlider. Meta: Bo kvar försäkringar är utarbetade för att anhöriga ska betala av skulder på den gemensamma bostaden ifall ens make/maka eller sambo avlider i förtid.

Sponsrade länkar