TGL-försäkring

Sponsrade länkar

Den som har förlorat en anhörig bör noga gå igenom den anhöriges försäkringsskydd. Troligtvis har den anhörige en TGL-försäkring; en livförsäkring som tecknats av den anhöriges arbetsgivare.

Sponsrade länkar

En TGL-försäkring – eller tjänstegrupplivförsäkring som skyddet ofta kallas – är ett försäkringsskydd som tecknats av den försäkrades fackförening eller arbetsgivare. Försäkringsskyddet är utformat som en livförsäkring som går in och ersätter anhöriga med minst sex prisbasbelopp. Många arvingar utnyttjar aldrig detta försäkringsskydd med anledning av att de inte känner till skyddets existens.

Oklart vem som får ut pengar från TGL-försäkringar

I de fall inget förmånstagandeförordnande finns att tillgå – vilket händer ofta – är det oklart vem som får ut pengar från den avlidnes försäkring. Det bästa är förstås att på förhand ange vem som är förmånstagare; detta måste göras till försäkringsbolaget och det räcker alltså inte att bara komma överens om saken i enrum. Tänk på att en del TGL-försäkringar enbart godkänner ett förmånstagandeförordnande som är riktat till barn, make/maka eller sambo. Att t.ex. ange sina barnbarn som förmånstagare kan i många fall vara problematiskt.

Komplettera din TGL-försäkring med annan livförsäkring

Eftersom TGL-skyddet är begränsat till att endast gälla personskydd kan det vara värt att teckna en privat livförsäkring utöver tjänstegrupplivförsäkringen. I privata livförsäkringar ingår oftare ersättning för psykologkostnader, den försäkrades skulder och sjukskrivningar som uppstår till följd av att en nära anhörig avlider eller skadas svårt.

Sponsrade länkar