Livförsäkring självmord

Sponsrade länkar

Det är omöjligt att förutspå om en nära anhörig kommer att begå självmord eller inte – man kan bara basera sina antagen på att själmordsstatistiken i Sverige är hög. Teckna därför en livförsäkring som gäller vid själmord.

Sponsrade länkar

Majoriteten av de livförsäkringar som finns på marknaden täcker enbart dödsfall som förorsakats av olyckor. Vid självmord gäller dock inte livförsäkringarna – åtminstone inte i normalfallet. Tänk även på att det ibland kan vara en definitionsfråga om ett dödsfall är att betrakta som självmord eller inte. I samband med sådana gränsfall är det upp till försäkringsbolaget att avgöra om olyckan är att likna vid självmord. Det händer ofta att en försäkringstagares anhöriga hamnar i konflikt med försäkringsbolagen i denna delikata fråga.

Livförsäkringar som gäller vid självmord – efter viss karenstid

En del livförsäkringar – däribland liv- och olycksfallsförsäkringen från If – gäller även vid självmord, förutsatt att det gått en tid sedan försäkringen tecknades. Den vanligaste karenstiden är ett eller två år. Principen om karenstid tillämpas för att försäkringsskyddet inte ska kunna missbrukas – vare sig av försäkringstagarna eller av deras efterlevande.

Vanliga tvister vid själmord

Innan utbetalning av ersättning sker från livförsäkringen gör försäkringsbolaget alltid en prövning av dödsfallet; detta i syfte att försäkra sig om att det inte rör sig om ett dolt självmord. De flesta tvister mellan försäkringsbolagen och anhöriga till en avliden rör singelolyckor med bil, som i många fall kan vara regelrätta själmord men också tragiska olyckshändelser.

Sponsrade länkar