Livskydd

Sponsrade länkar

Ett livskydd är en beteckning på en den del av en försäkring som medger ersättning vid dödsfall. Tänk dock på att livskyddet sällan gäller vid självmord.

Sponsrade länkar

Livförsäkringar säljs i många fall i större försäkringspaket – oftast kombineras de med olika typer av olycksfallsförsäkringar. Den del av försäkringsskyddet, som enbart gäller dödsfall i förtid, brukar kallas för livskydd. Tänk dock på att livskyddet sällan gäller vid självmord. I vissa undantagsfall gäller livskyddet trots allt vid självmord – förutsatt att en viss karenstid förlöpt sedan försäkringen tecknades.

Kombinera multipla livskydd

Många försäkringstagare väljer att kombinera olika livförsäkringar i syfte att erhålla bästa, tänkbara totalskydd. Teckna gärna flera parallella livförsäkringar, men undersök alltid på förhand att de inte överlappar. Följande försäkringstyper är vanliga att kombinera:

Det är mycket ovanligt att försäkringstagare lyckas skapa ett försäkringsskydd som är helt optimalt – således är man antingen oförsäkrad eller överförsäkrad. Tänk på att det är bättre att vara överförsäkrad än helt oförsäkrad – särskilt i fråga om livskydd. En bra utgångspunkt är att teckna en utökad livförsäkring om majoriteten av det nya försäkringsskyddet är unikt. En viss överlappning mellan olika försäkringsskydd är nämligen svår att komma ifrån.

Sponsrade länkar