Teckna livförsäkring

Sponsrade länkar

Det är sällan möjligt att teckna en livförsäkring online. Detta beror på att försäkringsbolagen brukar kräva att försäkringstagarna bifogar antingen hälsodeklaration eller läkarintyg.

Sponsrade länkar

En livförsäkring kan sällan tecknas över internet eftersom den förutsätter bilagor i form av intyg som styrker försäkringstagarens hälsotillstånd. Somliga försäkringsbolag kräver ett vidimerat läkarintyg, medan andra nöjer sig med en självifylld hälsodeklaration. Oavsett vilken typ av livförsäkring som avses krävs alltid någon form av bilaga. En livförsäkring kan indelas i olika delskydd, varav de vanligaste är:

Konstant eller rörlig livförsäkring

Livförsäkringar delas ibland upp i konstanta och rörliga skydd. Det är vanligt att teckna en livförsäkring med sjunkande skydd i takt med att man uppnår en stigande ålder. Den ersättning som utbetalas till förmånstagarna sjunker således med tiden, liksom försäkringspremien. Såväl rörliga som konstanta livförsäkringar kräver någon form av hälsodeklaration och tecknas smidigast per telefon. Tänk vidare på att majoriteten av livförsäkringarna inte tar hänsyn till inflationen, utan behåller sitt värde i konstanta penningsummor. Av denna anledning kan det löna sig att teckna ett högt livskydd, eftersom ersättningsbeloppets värde med tiden kommer att sjunka i reella pengar.

Sponsrade länkar