Tjänstegrupplivförsäkring

Sponsrade länkar

En tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som ingår i anställningsavtalet. Din arbetsgivare informerar dig i samband med anställningsförfarandet om vilka försäkringar som ingår i avtalet.

Sponsrade länkar

En tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring inom Sverige som omfattar anställda. Försäkringen är utarbetad att gälla som ett stöd till efterlevande ifall försäkringstagaren avlider. Det finns emellertid några väsentliga skillnader mellan tjänstegrupplivförsäkringar och vanliga livförsäkringar. Dessa kan sammanfattas i det följande:

Sämre försäkringsskydd hos tjänstegrupplivförsäkringar

Den främsta fördelen med tjänstegrupplivförsäkringar, framför privata livförsäkringar, är att de är gratis för den försäkrade. Däremot är skyddet betydligt sämre än hos vanliga livförsäkringar, vars personskydd sällan omfattar lägre belopp än 500 000 kronor. Den som är försäkrad bör därför komplettera sin tjänstegrupplivförsäkring med ett privat livskydd förutsatt att målet är bästa tänkbara livförsäkring. I samband med att du tecknar privat livförsäkring bör du noga jämföra villkoren med ditt befintliga försäkringsskydd via arbetsgivaren – somliga delar kan nämligen överlappa mellan försäkringarna.

Sponsrade länkar