Livförsäkring Trygg Hansa

Sponsrade länkar

Trygg Hansa är ett av landets ledande försäkringsbolag som erbjuder alla typer av försäkringsskydd. I sortimentet ingår många sjuk- och olycksfallsförsäkringar som alla inbegriper livskydd.

Sponsrade länkar

Trygg Hansa erbjuder – i egenskap av landets ledande försäkringsbolag – flera olika typer av olycksfallsförsäkringar. Tänk dock på att försäkringarna säljs i paket som inte enbart innehåller livskydd, utan därutöver också inrymmer olycksfallsförsäkringar och krisskydd av skiftande slag. Granska i synnerhet villkoren för delförsäkringarna inom olycksfallsskyddet; detta med anledning av att kostnader för sjukhusvistelser och krisvård sällan ersätts i sin helhet.

Tilläggsförsäkringar från Trygg Hansa

Trygg Hansas tilläggsförsäkringar till olika livförsäkringspaket omfattar i första hand utökade ersättningsbelopp för livskydd och olycksfallsskydd. I fråga om livskydd kan det sammanlagda ersättningsbeloppet uppgå till hela två miljoner kronor. Det finns även möjlighet att välja till en månadsersättning som kompenserar inkomstbortfall vid sjukdom i upp till tre år.

Trygg Hansa Trygg Vuxen

Den vanligaste livförsäkringen från Trygg Hansa heter Trygg Vuxen och omfattar ett fullgott grundskydd. Hit hör bland annat ett omfattande olycksfallsskydd som bland annat ersätter kostnader för sjuk- och tandvård i sin helhet. Dock ersätter inte den grundläggande olycksfallsförsäkringen inkomstbortfall, men väl kostnader för rehabilitering och hjälpmedel. Exempelvis besök hos psykolog och ersättning för rullstolskostnader. Den som tecknar grundskyddet kan få mängdrabatt förutsatt att man samtidigt har övriga försäkringar hos Trygg Hansa, exempelvis hem- och fordonsförsäkringar.

Sponsrade länkar