Dödsfallsförsäkring

Sponsrade länkar

Dödsfallsförsäkring är en beteckning för livförsäkringar som gäller alla dödsfall – inte bara dödsfall i förtid. Dödsfallsförsäkringar är i första hand utformade för att täcka dödsfall som sker till följd av hög ålder.

Sponsrade länkar

Begreppet dödsfallsförsäkring är inte synonymt med livförsäkring. Den sistnämnda gäller i normalfallet fram till en viss ålder, t.ex. till och med pensionsåldern. Livförsäkringar brukar även upphöra att gälla under längre arbetslöshet. En dödsfallsförsäkring medger däremot rätt till ersättning i samband med alla dödsfall, även åldersrelaterade dito. Dödsfallsförsäkringar betalas i regel via en årspremie – pengarna placeras sedan i en fond som ger årlig avkastning. Tänk därför på följande:

Dödsfallsförsäkring lindrar omkostnaderna för dödsboet

En dödsfallsförsäkring tecknas i regel inte för att utbetala ett ersättningsbelopp till den försäkrades anhöriga, utan primärt för att täcka kostnaderna för begravning och övrig administration till följd av dödsfallet. Det ersättningsbelopp som utbetalas kan således inte jämföras storleksmässigt med ersättningsbeloppet från livsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. En dödsfallsförsäkring gäller trots allt för naturliga dödsfall, i motsats till livsförsäkringen som ersätter dödsfall i förtid. Detta faktum rättfärdigar den högre premien och den lägre ersättningsnivån.

Sponsrade länkar